In Portuguese it is called almoco, LUNCHOn our way to the usual crappy 2E lunch we are stopped by someone by a gigantic bbq.
-"Biffanas and Beer.
1,50E
Enough said."

-"you had us at beer.."

Off course the one beer included in the price is supplemented by another 3 or so for free...
Who said that the studnet union is not contibuting!??!?!A random nightGame ON!
Bairro AltoI wonder if this is the work of the goatmechanics..Rakt"Går ner till tåget och spyr.
Sitter där och undrar om det inte är vettigare att flytta till den där jävla ön 300 mil söderut av den enkla anledningen att det verkar enklare att härda ut där.
Men M kommer och leder mig hem.
Jag somnar utan att äns hinna kräkas*"


When my body can not be found..
...I'll be there.
*Stolen
Dagen.. or whats left of it.

Ni vet ja gillar spontanitet.
Så när man blir väckt någon gång mellan solnedgång och förfest och en silkeslen röst föreslår en promenad och ny-telefon-jakt så studsar jag naturligtvis upp och tänker att jäklar va mysigt.

Tills jag fått skrota runt i mina blåa filt-tofflor i snart en timme i väntan på att det underbara lilla väsendet ska bli färdig och nu insett förljande; min kavaj luktar mer rök än skorstenarna på auswich, jag är hungrig, det är mörkt ute, min ekonomiska situation är ohållbar,Madrid är mycket mer ett virrvarr än jag skulle uppskatta och jag är hugrig.
Sa jag det?

En jävligt välskakad cocktail av exotiska frukter, en hand över min rygg och möjligtvis en bubbelpool.. ska det vara så förbannat mycke begärt?Nu åker vi hit.. något jag borde köpa?
...nej.. tänkte väl det.
Odsen på att jag kommer låta bli?
....
After


 

 Before
See you in a few hours..
Break lining, Lona de freio

Except from getting told off for actually doing my homework too well in Portuguese class I gave the Bassmobile some new breaklinings today.
I think she needed it..

The goat-mechanics laughed and gave me one of the old ones as a gift...


(klick to enlarge)
My father would not be proud...


...I wonder how my discs look.. But concidering the goat-boys didnt say anything I guess they are ok after all.

Now I'm off to sell some tickets for the Madrid-trip.
More info on www.ErasmusLisboa.com
...
"-What a nicecoincidence!

Don't you think?!"

No.
Not really.
No..
 

Post from Friday

I sometimes write down spontaneous thoughts or comments on my phone in order to later transfer them to my computer and blog about them, most of them never leave the telephone but I thought that I would actually post this one, just because it is so stupid.. and the person that said it deserve to remember that stupidity as well as the total lack of logic of the statement. Here it goes;

"Today I got called a "terrible driver" which is by definition is a really bad thing to say to any guy. If you then try to smooth it over by claiming that "I only said that because I never saw you driving really, really drunk" well then you maybe should have known to never have open your mouth in the first place..?"

I just say.. eeeehhhhh?


The person saying the above makes slightly more sense sober..
Thank god.As so often lately

I am too bored with myself to write anything remotely entertaining, so I'll just give you some quotes taken from Actual Federal Employee Performance Evaluations..
You know, those kind of things I will write once I'm boss.. only these are for a little less gifted people..

* Since my last report, this employee has reached rock bottom and has started to dig.".
* "I would not allow this employee to breed."
* "This employee is not really so much of a has-been, but more of a definite won't be."
* "Works well when under constant supervision and cornered like a rat in a trap."
* "When she opens her mouth, it seems that it is only to change feet."
* "He would be out of his depth in a parking lot puddle."
* "This young lady has delusions of adequacy."
* "He sets low personal standard and then consistently fails to achieve them."
* "This employee is depriving a village somewhere of an idiot."
* "This employee should go far, and the sooner he starts, the better."
* "Got a full 6-pack, but lacks the plastic thing to hold it all together."
* "A gross ignoramus – 144 times worse than an ordinary ignoramus."
* "He doesn't have ulcers, but he's a carrier."
* "I would like to go hunting with him sometime."
* "He's been working with glue too much."
* "He would argue with a sign post."
* "He brings a lot of joy whenever he leaves the room."
* "When his IQ reaches 50, he should sell."
* "If you see two people talking and one looks bored, he's the other one."
* "A photographic memory but with the lens cover glued on."
* "A prime candidate for natural de-selection"
* "Donated his brain to science before he was done using it."
* "Gates are down, the lights are flashing, but the train isn't coming."
* "Has two brains: one is lost and the other is out looking for it."
* "If he were any more stupid, he'd have to be watered twice a week."
* "If you gave him a penny for his thoughts, you'd get change."
* "If you stand close enough to him, you can hear the ocean."
* "It's hard to believe that he beat out 1,000,000 other sperm."
* "One neuron short of a synapse."
* "Some drink from the fountain of knowledge; he only gargled."
* "Takes him 2 hours to watch 60 minutes."
* "The wheel is turning, but the hamster is dead."

Now I will restrain myself from taking a long hot bath with a toaster while sipping arsenic drinks with Pedro Alonso Lopez..


Have a great evening everyone.charming fucker, right?
Klick to know more.


Update

I would really wanna continue the discussion of recent events.. you know the one in swedish, or enlighten you about the new insane legislation proposal that sweden just came up with. (When is this madness gonna stop?)

...But I have a headache from hell so I'll skipp out and soak up the last rays of sun instead.
See you later people, and thanx for the komments ;)
(Not all published.. but you know I get them )

(guess how to get this to show larger?)


Give you all a wonderful picture where a random old man does his best at stealing beer from a very surprised Firemonkey while hes having his pic taken... talk about getting trapt with the hand in the jar..

Angående öppenhet och konkurenskraftighet.

Kvalitet, öppenhet och integritet
Läste just en lokaltidningsartikel som gjorde mig både konfunderad och en smula upprörd.

Umeå universitet vill förbjuda all ljud och bild-upptagning av undervisningen. Det uppgivna skälet är att vissa läsrare och vissa elever tycker att det stör.
Uttalandet kommer från Chatarina Larson, som är universitetsjurist vid Umeå universitet.

När jag läser detta blir jag mycket skeptisk. Detta på grund av en mängd skäl.
Jag har till att börja med viss insikt i hur väl elever vid Umeå universitet för fram sina åsikter, och för att uttrycka det milt så är det inte många av de 28 464 studenterna som jag varit i kontakt med som gör sina röster hörda ens i de allra viktigaste frågorna.
Jag förutsätter således att en än mindre del skulle delge sin åsikt ända upp till universitetets jurist i en nyligen uppkommen ”debatt” angående ljud och bildupptagning.
Vad Chatarina har som grund för sin åsikt är därför oklart, men också, vilket mitt resonemang ska visa, till viss del orelevant.

På universitet runt om i världen används idag den ”nya” teknologin i högre och högre utsträckning. Undervisningen blir mer och mer flexibel och på många sätt mer och mer lätttillgänglig.
Allt du behöver för att skriva din uppsats från en strand i fjärran land eller göra grundlig research inför ett projekt är grundligt förarbete, en laptop och uppkoppling. Detta höjer enligt många av dagens analytiker, och så även mig själv, kvaliteten på utbildningen avsevärt.

Att erbjuda hela eller delar av undervisningen tillgänglig online har inkorporerats ända sedan den allra första kurshemsidan och tillåter studenterna att ta del av studiematerial när och där de för tillfället befinner sig.
Detta tillåter studenten inte bara att själv välja var materialet ska studeras, men uppmanar också till mer eget ansvar.

I min egen undervisning, (främst tänker jag på de delar jag inte läst vid Umeå universitet) har ofta delar eller hela föreläsningar lagts ut på nätet. Ibland av någon omtänksam student (ofta ivrigt påhejad av läraren) ibland av läraren själv och ibland av något av de stora lärosätena i andra länder. Jag, och de studiekamrater jag har talat med, har alltid funnit detta extremt hjälpsamt, speciellt med tanke på att man till exempel vid sjukdom eller annan typ av frånvaro riskerar att missa mycket lite av det genomgångna materialet, men också med tanke på att man lätt kan gå tillbaka och lyssna/titta på de delar av en föreläsning som man funnit komplicerad, igen.

Så vad var då argumentet för ett förbud?
Att det stör. Jag full förståelse för om både föreläsare och elever upplever det som störande om stora delar av en klass ska göra sina egna upptagningar av föreläsningen. Dock är informationsspridning idag lättare än någonsin förut, och att en eller två elever sköter upptagningen och sedan erbjuder resten av klassen, (samt eventuellt övriga studenter/allmänheten) tillgång till detta material är en lösning som vilken lågstadieklass som helst skulle kunna fundera ut.
Således faller störningsargumentet platt.

Varför vill då Umeå universitet, egentligen, införa detta förbud?
I detta kan vi bara spekulera, men jag föll själv in i samma tankar som många av kommentatorerna av artikeln. Kanske är det så enkelt att Umeå universitet är rädd för det direkta jämförande som, i termens sanna mening, öppna föreläsningar erbjuder. Att den fasad av ”högkvalitativ utbildning i ett internationellt klimat” som man använder i sin marknadsföring ska bli synad i sömmarna. Kanske är man rädd att ens studenter, när de ges en möjlighet att utvärdera och jämföra föreläsarna gentemot andra ska vakna och kräva bättring i en högre takt än tidigare?
Jag säger inte att så är fallet, men tanken slår en skrämmande snabbt.

I tillägg till denna diskussion uppkommer alltid frågan om lärarens integritet. Risken för att bild, ljud och video ska håna, förtala eller på annat sätt medföra obehag för föreläsaren som person är alltid överhängande. Alla gör vi bort oss, och vi vill inte att detta ska bli tillgängligt för allmänheten i en sånt professionellt sammanhang som universitetet faktiskt ska vara. Naturligtvis inte.
Men vi måste dock betänka följande; Föreläsaren har i uppdrag att utbilda studenter i ett ämne han eller hon är duktig i. Det är ett uppdrag i en professionell miljö. Även om dessa studenter inte direkt betalar för sin utbildning, så investerar de ändå en enorm mängd av både tid och pengar på att följa undervisningen.
Att göra antagandet att dessa studenter är vuxna människor kanske inte är självklart, men ändå rimligt.
Således handlar integritetsproblemet närmast om föreläsarens förmåga till en professionell relation till sina studenter, samt om kommunikation, båda stora inslag i den arbetsbeskrivning som vilken lärare som helst har.

Anledningen till att tillträde till vissa föreläsningar i fysisk form är begränsade till studenter med de rätta förkunskaperna, och ibland endast till de som läser kursen är oftast dels fysisk platsbrist samt att de utomstående ej ska störa undervisningen på grund av för låga förkunskapskrav.
Inget av dessa argument är gångbara i den här debatten.

Alltså finns det inget som rent direkt hindrar spekulationerna kring den egentliga orsaken till Umeå universitets ståndpunkt i frågan. Att tillåtande av, och i vissa fall regelförfattande kring, ljud och bildupptagning av undervisning inte handlar om en negativ förändring, utan snarare ett välbehövligt och efterlängtat kliv framåt för ett ungt kämpande lärosäte, torde dock vara uppenbart.
Även för Chatarina Larson.

MYCKET förvånad att hitta detta när jag senare surfar runt för att samla åsikter om ovanstående.
Snacka om motstridiga uppgifter!!

Logic in Portugal nr.xxx

The following conversations took place today at the school cafeteria. Lunchtime.
Ex= Exchange student from a forgein country P=Portuguese student

Ex-So they dont sell ciggaretts at campus?
P-No, thats forbidden.
Ex-But its ok to sell beer all day around?
(takes a sip from the bottle on the table)

P-Yea, but come on. Thats got vitamins. Its a totally different question.
Riiiiight...New trend.I've been wearing my shirt the wrong way around all day.
I'm gonna pretend I knew.
And claim its a new trend.

-You think its gonna stick?
Sometimes you get what you ask for..

Been depressed and grumpy all day due to my workload and general poor understanding of what I study.
Think my flatmate got a bit fed up with it.

The nice girl she is she comes in and askes if I wanted a cup a tea tonight.
I grunt something back.
She takes it as a yes.
Later asking from the kitchen if I wanted lemon in it.
-NO
Honey?
-NO
-Milk?
-NO
-Do you want anything in it?
-Yea, give me "en kopp sprit"*

...sometimes you really deserve to get what you ask for..


(Lick to enlarge)


Dosnt taste half bad though.. The polish know how to make wodka.

*A quite humurous way of saying a cup of pure alcohol
Crappy* dinner :D

A loong day at school is over and I reward myself with a crappy dinner.
2.15 Euro, and its fantastic.
Really. Crappy place is underestimated!


(Lick to enlarge**)


*Crappy is an assigned name for the school cafeteria, that serves both lunch and dinner. More picky students prefer one of the two other ones, where prices are dubble and food just slightly, slightly less crappy. Some days.
**Would be funny if you tried
**(Thats what he said)
Tenho saudadinhas

Firemonkey misses you.

Who are you?

.....there is so much magic left to discover...Funny language this. You own your feeling. Posesses them even. I like it.

New home

Finally I made Kim a new home, and then thought that the afternoon would be dedicated to studies and nothing else.. but something came up and now I am worried sick.
Why does the worst things always happend when I have the least time?

(click to enlarge)

Yes, I am getting plants and some more rocks and stuff.. '
Easy, one thing at the time!
Another day at uni..

And I feel inspired.
Really do.
(Inspired to go surf.. )
Lets get some text down for the project.
See you all later!
Nxt time I'll just publish a pic of something a little more interesting than me looking dead in school, I promise!
For all of you that are not still here..
Tip

I know you all already follow this fantastic blog where I post a little something every once in a while, but just to make sure no one missed this video, I'm gonna put it here as well!
Makes me realize that going home in a few months might not be the end of the world..
Thanx to Lifelivers.com (again!)
Last day..Yupp.. I'm studying. Really.
Also promised some formula sheets of caring friends, so the exam is now within reach.. If I had like 6 hours to write it..Just a little bit of a lyric..
"Looking at herself but wishing she was someone else Because the body of the doll it don't look like hers at all
So she straps it on, she sucks it in, she throws it up, and gives a grin
Laughing at herself because she knows she ain't that at all
All caught up in the trends
Well the truth began to bend
And the next thing you know, man
There just ain't no truth left at all"All things are not like the movies love. You are far more important than that.
If you are not true to yourself, who will be..?

Funny

Isnt it funny how you always notice things around you much more when your head should be totally focused on studying?
I'm still in the masters studyroom, big nice hallway from god knows when.
When I went to the toilet I noticed something though..
The bathrooms are the only place where they have heating in this school!!
Really..
I mean what are thay afraid of?
That masterstudents sitting here hours on end are not going to find it fast enough if it is too cold at the lu?
Come on!
You spend what, maybe 0.5% of your study day in there.. and the rest in here.
Portoguise logic has struck again..

Oh, and for those that has not yet guessed it, my studies are going to shit..
Really.


statusIn the masters studyroom no one can hear you cry...


(Yes.. I desperately need a haircut! Any volounteers?)


Mästaren av att sparka in öppna dörrar har gjort det igen.

Men säga vad man vill.. lite underhållande är det ju.
Men ack så lätta poänger.

Taking time off

Not off school though.
But off Life.
After the cruel awakening that was the easy exam yesterday and with the outlook of general hell for tomorrows exam I have decided to take next week off life.
I'll hold my prior comittments during the weekend but after that I'm gone.
If this ship is sinking, you will never see me again, so dont try to lure me into anything.

Sad but true
In the highest tower I'll keep myself locked.

Exam t minus 24 minutes

Wish me luck.


Pirat-dagen

Idag, den femte november, har utlysts som något av en “kom ut som pirat”-dag.

Nu är det ju så att jag konsekvent aldrig publicerar namn, vilket gör det här lite meningslöst, men jag vill ändå uppmuntra trenden..

Jag heter Firemonkey och jag är pirat.
På grund av ett regelverk som inte har en chans att hänga med i utvecklingen och en intensiv ovilja hos makthavarna att ta till vara våra grundlagsskyddade intressen, (så som fri kommunikation, vilket vissa fortfrande tycks ha missat totalt.. Läs, häpna, och läs sedan detta och tacka din lyckliga stjärna för att det finns ett par människor med något i huvudet) så framstår genast piratpartiet som ett inte bara lockande, men på grund av den lilla påverkan som en röst till höger eller vänster kan göra, närmast som ett självklart val.
Som avslutning vill jag nämna det mantra som varje logiskt tänkande människa borde omfamna;
"Jag tror på människans rätt till privatliv, på rätten att få kommunicera utan att vara avlyssnad, och på att omfamna ny teknologi istället för att försöka kväva den. Det finns det många fler därute som gör. Träd fram, ni också."

Jag tackar en av mina favoritbloggare för att ha gjort mig uppmärksam på detta och uppmanar alla er andra att följa vårt exempel.Hahahha, Now you KNOW!Any questions on that?

-didnt think so..Photo; Simone Sperduti

So.. Finally

After some problems (see last post if you speak swedish, or use google translator, service/support persons are always funny..) I can now present the video that according to my friends prove that I am nuts...
Location; Porto, jumper; Firemonkey
Glasklart!

Då jag haft problem med att infoga html (se tidigare inlägg) så skrev jag detta meddelande till supporten;

"Firemonkey.blogg.se wrote:
Vid försök att infoga html kommer "klar"-knappen endast upp som text, ej som en "knapp" Och föjdaktligen kan kod ej infogas.. Har försökt vid olika tillfällen i två dagar nu.. "

Svaret kom redan dagen därpå.. och ja.. Glasklart vad mitt problem var, right?

"Hej, Du behöver klicka på "Ändra redigerare" för att ta bort inlägg verktyg menyn.
Kopiera kodbiten i inlägget själv och klicka på Spara och publicera.
Fler frågor och svar hittar du på faq.blogg.se.
Mvh Nina,"

Tack Nina.

Då vet jag...

Ta bort inlägg -vad då?? Och om "verktyg menyn" säger mig lika mycket som korvsoppa?
Kopiera kodbiten i inlägget själv.. (i motsats till att få någon annan att göra det då lr?)
Seriöst, jag är kanske inte den bästa på kodning och IT i största allmänhet, men jag tvivlar starkt på att jag är en av de minst kunniga här på blogg.se


Efter lite egna experiment kom jag fram till att det Nina försökte säga var;
"Du behöver inte använda funktionen "infoga HTML" utan kan kopiera in koden direkt i inlägget genom att använda ctrl+v."
Vad den första raden i hennes svar ska syfta till är dock för mig fortfarande oförståligt.. Troligtvis har det något med en uppdatering att göra.. men ja..
Glasklart var det ju iaf..
(Bilden stulen av; Rubinum )
Status.

Two course dinner dressed in scarf. (It's fucking freezing!)
Fuse that burnes once every 10 minutes or so.
Diogo on TV.
EXAM TOMORROW.

Still lonely..
While I study I let you think about this..
I mean, what the HELL was said on the marketing meeting when they decided to put these things in the shop window.. ??
"Yea.. I really think that hairy, bloody, cuntlike fruits will boost the sales this season!, whos with me!??!"
"yeeea!!"

I mean, really!?

(Pic taken in a major shopping centre just outside Lisbon
Hmmm


..why can I not insert HTML here...

Strange..Hahahahahahahahahahahahaahahahahahhahahahahahahahha

I thought I would check out the google translator for my mothers sake, but once I translated my blog I could not stop laughing!
Try it, it is hillarious!

GO HERE; http://translate.google.com/translate_t#
Then write; firemonkey.blogg.se in the adress field in the middle of the page.
Click "översätt"

(Also incredible funny for more official and formal pages.. )


Have a nice day!Its name is KIM

I am now sharing a room again.
This time it is with Kim.
Say hi everyone! ;)

..Love is a game that we play..

Snål blåsten viner kring öronen och solens första strålar når just horisonten när vi kliver ut på gatan.
Ännu en lång kväll har blivit morgon och jag och mitt sällskap vandrar bort till bilen runt hörnet.
Vrider upp värmen och småler åt de festklädda tjejerna som hoppar upp och ner för att hålla värmen i väntan på en taxi.

Min utmaning, som jag gått och funderat på under helgen, var att besvara frågan;
”Alkoholfritt vin, vad är poängen?”
Kanske gav känslan den kvällen en del av svaret.
Inte hela, men en del.

För när man väl står där inne på festen, musik, glam och glada människor, känns då inte inte den där bilnyckeln och de ständiga avvägningarna som en boja runt din handled?
Man vill vara med, deltaga. Inte känna sig utanför.
Jag tror att det är så enkelt.
För att vi människor är för fega för att stå utanför. För fega för att inte följa mönstret.

Den andra delen av svaret tror jag handlar om uppväxt och kultur.
Jag kallar mig själv inte för rökare, men ses ändå i tid och otid med en cigarett i handen när det ska vara galej.
Att jag då, under den kvällen, kan röka som en borst-binadre, och sedan helt avstå i veckovis ser jag som mitt försvar mot ett eventuellt beroende.
Frågan om varför kvarstår dock.
För det är ju uppenbarligen inte nikotinet som saknas i min kropp.
Smaken?
 Ja delvis.
Jag har så länge jag kan minnas önskat att det fanns ett ofarligt alternativ till rökningen. För hur mycket logik och hur mycket egen ståndpunkt vi än skriker om så tror jag att både detta och vinet ligger djupare rotat i oss än vi vill erkänna.
Det ska helt enkelt vara så, det hör till.

Romantikerns rödvinsglas på badkarskanten, den unga vackra älskarinnan med cigaretten i sängen.
-Bilderna är inte kompletta utan sitt gift.

Visserligen kan man följa upp resonemanget med att ifrågasätta just vinets alkoholfrihet.
Som vi alla vet går det ju inte att traditionellt framställa vin utan alkohol. Det är en del av processen och slutresultatet blir aldrig fullständigt om något i efterhand avlägsnas, dock anser jag inte just vinet vara det centrala i den här frågan.
Däremot ser jag tillgången på alternativ som långt viktigare.
Alternativ som så långt som möjligt efterliknar originalet.
Som tillfredsställer våra ned ärvda och inlärda bilder.
Som passar in i vår ram.
Som stafettpinne vill jag ge Hultins tankegång detta ämne;
”Med fjärilarna i totalt uppror i magen lägger du tabletten på tungan och för glaset till din mun.
Idag är det Torsdag.
Imorgon är det Fredag.
Om nu imorgon finns..
När din kropp åter vaknar är det nämligen inte 2008, utan 2088.”

För er som inte vet är detta en av sträckorna i Bloggstafetten.
Jag fick mitt ämne av .en handfull vardagsrealismCampolide, Lisabon, 8.00 AM


RSS 2.0